Tävlingsregler

Umeriver Swimrun är en tävling som inte kräver något medlemskap i idrottsförening. I denna tävling kan både simkunniga motionärer och elittränade delta. Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. I och med anmälan godkänner man att följa reglerna.

Här hittar du start-PM: Start-PM 2018

Säkerhet

 • Tävlande deltar i Umeåriver Swimrun helt på egen risk. Arrangören kan ej hållas ansvarig för ev. olyckor under loppet eller i samband med tävlingen.
 • Alla deltagare måste vara simkunniga och ha erfarenhet av simning i öppet vatten och inneha den fysiska förmågan att tävla under en längre sammanhängande tid.

 Genomförande

 • Umeriver Swimrun tävlingsklass genomförs individuellt. Det är därmed inte tillåtet att ta hjälp av andra deltagare eller utomstående under loppet.
 • Ingen langning av vätska eller energi är tillåten än de som tillhandahålls från arrangör. Deltagare får givetvis bära med egen energi och vätska under loppet.
 • Varje startande ska på egen hand ta sig den markerade banan från start till mål, samt passera samtliga ”checkpoints” ut med banan.
 • Deltagare som bryter tävlingen är skyldiga att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
 • Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.
 • Deltagare ansvarar för sitt skräp som inte får lämnas i naturen. Nedskräpning innebär diskvalificering.
 • Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel. Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden.
 • Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till de besökare som vistas på tävlingsområdet.
 • Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.

 

Utrustning

 • Våtdräkt som täcker axlarna och går ned till knäna samt visselpipa och vår silikonmugg är obligatoriskt. (Vid vattentemperaturer över 16 grader får man använda våtdräkt med bara axlar.)
 • Alla deltagande lag måste bära sin egen utrustning från start till mål.
 • Om glasögon, fenor eller paddlar går sönder får dessa bytas (måste dock rapporteras av laget vid målgång till tävlingssekretariatet) under loppet.
 • Flythjälp som överstiger måtten 50 cm x 50 cm är inte tillåtna i tävlingen.
 • Fenor som är längre än 15 cm utanför tåspets är inte tillåtna.
 • Skor med metallspikar är inte tillåtna.
 • Nummerlappen som erhålls vid registreringen skall bäras under hela tävlingen samt simmössan på huvudet under alla simmoment.
 • Nummerlapparna får inte modifieras på något sätt inför tävlingen.
 • Utrustningskontroll kan ske innan och efter tävling.

Försäkring

Vill du försäkra dig mot avanmälan och sjukdom så rekommenderar vi att du läser mer på Startklar.nu. Umeriver Swimrun återbetalar inte startavgifter pga skada eller sjukdom, däremot är det tillåtet att sälja/överlåta sin startplats.

Force Majeure

Umeriver Swimrun förbehåller sig rätten att åberopa Force Majeure vid tex åska, orkan, blixtnedslag, dåligt vatten, hårda strömmar eller tät dimma. Om arrangören bedömer att fara föreligger för deltagarna så kan tävlingen ställas in alternativt avbrytas. Om tävlingen ställs in pga force majeure förbehåller sig arrangören rätt att behålla del av tävlingsavgiften. Tävlingsledningen förbehåller sig även rätten att ändra i program och/eller bansträckning vid behov.