Miljöpolicy

Umeriver maratonstafett arbetar för att minimera den miljöpåverkan som våra arrangemang ger upphov till. Arrangemang påverkar vår närmiljö och det är viktigt att vi som arrangörer tar vårt ansvar för att begränsa och minska miljöpåverkan före, under och efter tävlingen.

Vi lovar

  • att följa aktuell miljölagstiftning.
  • att i första hand använda oss av digitala medier som hemsida, sociala medier och nyhetsbrev för att kommunicera med deltagare och samarbetspartners.
  • att inhyrda eller återanvända produkter prioriteras i det löpande arbetet inför- och under själva arrangemanget.
  • att tävlingsområdet återställs till ursprungligt skick när arrangemanget har avslutats.
  • att miljömärkt eller komposterbart material prioriteras från lokala leverantörer vid de tillfällen engångsmaterial är nödvändigt.
  • att arbeta för att arrangemanget ska förbruka så lite el-energi som möjligt

Vi förväntar oss av dig att du

  • inom rimlighetens gräns cyklar, går eller åker kollektivt till tävlingsområdet.
  • Inte slänger förpackningar till energibars, gels eller liknande i naturen. Sopkärl kommer att finnas vid start- och målområdet.