Bansträckning

Umeriver Swimrun bjuder på en magnifik naturupplevelse i en unik miljö!

Umeälven har sina källflöden i de sydvästra Lapplandsfjällen och mynnar ut i Bottenviken 470 km längre ner. Du kommer att simma i och springa längs det klara fjällvattnet under hela tävlingen. Löpningen sträcker sig längs den bördiga älvdalen väster om Umeås stadskärna. Du kommer att få inblick i Umeås tidiga historia när du passerar några spektakulära minnesmärken. Start och mål är beläget vid Klabböle kraftverk som togs i drift redan 1899. Glöm inte heller att njuta av växtligheten när du passerar genom skogsträdgården Arboretum Norr. Trädgården ligger vackert belägen vid Baggböleforsen och inrymmer träd och buskar från när och fjärran. Strax efteråt springer du förbi Baggböle herrgård från 1847. Byggnaden utgjorde en gång förvaltarbostad åt den mäktiga patronen vid Baggböle sågverk, men är nu en uppskattad restaurang och festlokal. Under loppets väg passerar banan kända landmärken som hängbron i Notvarp och inte minst Backens kyrkplats med anor från 1300-talet. Under loppets slutskede så kommer du att springa i en väl bevarad del av flottningsrännan. Har du tur kommer du även att få se gamla minnesmärken som bomkistor och sjunkna stockar när du korsar i älvens lugnflytande, klara vatten.

Vill du veta mer om Ume Älvdal rekommenderar vi http://umealvdal.se/

Umerivers bansträckning

Umeriver Swimruns tävlingsbana består av 8 löpsträckor och 7 simsträckor. Tävlingen startar vid Umeå Energicentrum i Klabböle och inleds med en längre löpsträcka innan det är dags för första simmet som sker i lätt forsande vatten. Banan är relativt lättsprungen men bjuder på en hel del utmanande partier som pulshöjande nipor och trappor. All simning sker medströms. Efter sim tre och sim sex passeras en vätskekontroll som tillhandahåller vatten och sportdryck. Vid målet på Energicentrum väntar dryck och enklare förtäring.

 

 
Umeriverbanan 12 850 meter      
         
Löpning 10 100 meter      
Simning iroee2 750 meter      
         
L1 (Startruset) 1 300 m      
S1 (Forsen) 450 m      
         
L2 (Hängbron) 1 750 m      
S2 (Långsimmet) 1 000 m      
         
L3 (Åsen) 2 200      
S3 (Vätska-1) 250      
         
L4 (Udden) 1 000 m      
S4 (Bodarna) 450 m      
         
L5 (Kyrkan) 800 m      
S5 (Strömmen) 250 m      
         
L6 (Branten) 1 000 m      
S6 (Vätska-2) 250 m      
         
L7 (Trappan)
1 500 m
     
S7 (Sistasimmet) 300 m      
         
L8 (Rännan) 1 150 m