Bansträckning

Umeriver Swimrun bjuder på en magnifik naturupplevelse i en unik miljö!

Umeälven har sina källflöden i de sydvästra Lapplandsfjällen och mynnar ut i Bottenviken 467 km längre ner. Du kommer att simma i och springa längs det klara fjällvattnet under hela tävlingen. Löpningen sträcker sig längs den bördiga älvdalen väster om Umeås stadskärna och passerar bl.a. över två öar som på konstgjord väg skapades under flottningsepoken. Du kommer att få inblick i Umeås tidiga historia när du passerar ett antal spektakulära minnesmärken. Banan leder dig bl.a. förbi Klabböle kraftverk som togs i drift redan 1899. På väg upp mot kraftverket kommer du att springa i en väl bevarad del av flottningsrännan. Har du tur kommer du även att få se gamla minnesmärken som bomkistor och sjunkna stockar när du korsar i älvens lugnflytande vatten. Glöm inte heller att njuta av växtligheten när du passerar genom skogsträdgården Arboretum Norr. Trädgården ligger vackert belägen vid Baggböleforsen och inrymmer träd och buskar från när och fjärran. Strax efteråt springer du förbi Baggböle herrgård från 1847. Byggnaden utgjorde en gång förvaltarbostad åt den mäktiga patronen vid Baggböle sågverk, men är nu en uppskattad restaurang och festlokal. Under loppets andra halva passerar banan kända landmärken som hängbron i Notvarp, skiljestället i Hulte och inte minst Backens kyrkplats med anor från 1300-talet. När du till slut når målet i broparken har du färdats längs historisk mark i vacker Västerbottnisk natur.

Vill du veta mer om Ume Älvdal rekommenderar vi http://umealvdal.se/

Korta banan  –  DUO 12

Umeriver Swimruns korta bana består av 7 löpsträckor och 6 simsträckor. Den följer exakt samma sträckning som den långa banan fram till den bemannade vätskestationen efter sim-4 vid 7 km. Därefter viker banan tillbaka nedströms och följer ordinarie sträckning in mot målet i Broparken. Banan är platt och lättsprungen förutom en riktigt brant passage under löp-4. Funktionärer och banmarkeringar kommer att visa deltagarna när den korta och långa banan delar sig.

Långa banan  –  DUO 22 / SOLO 22
Umeriver Swimruns långa bana består av 10 simsträckor och 11 löpsträckor. Banans nedre del är relativt platt och lättsprungen men den övre delen innehåller ett antal branta, och pulshöjande nipor. All simning utom SIM-1 sker medströms. Under det första simmet är dock vattnet i princip helt stilla.
Det finns en vätskekontroll som passeras två gånger efter 7 km och 16 km. Vätskestationen tillhandahåller vatten och sportdryck. Dessutom passeras en större energistation vid Umeå Energicentrum i Klabböle efter 10 km. Där serveras förutom vatten och sportdryck även bananer och bullar..

OBS! Under 2021 så är älvfåran under brobygget avlyst av Länsstyrelsen. Detta medför att bansträckningen för Löp5 får en ny dragning. Deltagarna kommer att springa längs Sockenvägen istället för nere längs Umeälvsleden. Distansen kommer dock att vara oförändrad. När de tävlande är på väg tillbaka så kommer Sim7 (Långsimmet) att bli 200 m kortare och Löp8 200 meter längre. Totaldistansen påverkas inte heller av denna nya passage.

Nedre delen med start- och målområdet.

Övre delen med Energistationen i Klabböle.

 

 

 

Långa banan 21 640 meter Korta banan 12 550 meter
Löpning 17 640 meter Löpning 10 620 meter
Simning 4 000 meter Siming 1 930 meter
Löp 1 1 350 Löp 1 1 350
Sim 1 310 Sim 1 310
Löp 2 1 160 Löp 2 1 160
Sim 2 370 Sim 2 370
Löp 3 2 190 Löp 3 2 190
Sim 3 260 Sim 3 260
Löp 4 (Branten) 1 080 Löp 4 (Branten) 1 080
Sim 4 (Vätska-1) 200 Sim 4 (Vätskekontroll) 200
Löp 5  (EFS-trappan) 1 630 Löp 5 990
Sim 5 420 Sim 5 440
Löp 6  (Rännan) 2 570 Löp 6  (Älvtået) 1 560
Sim 6  (Forsen) 450 Sim 6 350
Löp 7  (Hängbron) 1 740 Löp 7  (Lundabron) 2 290
Sim 7  (Långsimmet) 1 000
Löp 8 1080
Sim 8 (Vätska-2) 200
Löp 9 990
Sim 9 440
Löp 10  (Älvtået) 1 560
Sim 10 350
Löp 11 (Lundabron) 2 290